Prekių pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Pirkimo ir Pardavimo sutartis (toliau "Taisyklės") yra juridiškai privalomas, teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir Gediminas Krasauskas (toliau PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes komercinei ir kitokiai veiklai vykdyti fizinėje ar elektroninėje parduotuvėje (toliau "e.parduotuvė").

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pasikeitimus Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant fizinėje ar el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. 

 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

2.1. Užsisakyti prekes el.parduotuvéje PIRKĖJAS gali: 

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el.parduotuvėje - įvesdamas paskyros registracijos formoje prašomus duomenis

2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje

2.2. PIRKĖJAS, užsakydamas prekes punkte nr.2.1. nurodytais būdais, atitinkamuose PARDAVĖJO el.parduotuvės pateikiamuose informacijos laukeliuose turi nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus PIRKĖJO asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el.pašto adresą. 

2.3. Patvirtindamas šias taisykles PIRKĖJAS sutinka, jog punkte nr. 2.2. pateikti PIRKĖJO asmens duomenys bus tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvéje, PARDAVĖJO veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. PARDAVĖJAS niekada neprašo pateikti, įvesti ar kitokiu būdu gauti tokių duomenų kaip asmens kodas. Tokie duomenys nerenkami. Registracijos, užsakymo arba sąskaitos išrašymo metu prašome pateikti įmonės, mažosios bendrijos, verslo liudijimo, individualios veiklos ar kt. Kodą.

2.5. Sutikdamas, kad PIRKĖJO asmens duomenys bus tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo PARDAVĖJO el.parduotuvéje tikslu, PIRKĖJAS taip pat sutinka, kad PIRKĖJO

nurodytu el.pašto adresu ar / ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

2.6. PIRKĖJAS, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo paskyros prisijungimo duomenų. 

 

3. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS suformavęs prekių krepšelj, nurodęs teisingą pristatymo adresą, kontaktus reikalingus prekių pristatymui, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdą bei susipažinęs su Pardavėjo taisyklémis, paspaudžia mygtuką "Užsakymas suformuotas, perku", kuriuo patvirtina prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna patvirtinimą į pirkėjo nurodytą elektroninį paštą, kad užsakymas gautas. 

3.2.Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e.parduotuvėje.

 

4. PIRKTI EL.PARDUOTUVĖJE TURI TEISĘ

4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka - isjgyjantys prekes ar paslaugas komercinei ir kitai veiklai vykdyti.

4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metą amžiaus, tik turédami tėvų, globėjų arba kitų atsakingų asmenų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis įsigyjant prekes ar paslaugas komercinei ir kitai veiklai vykdyti.

4.3. juridiniai asmenys įsigyjantys paslaugas ar prekes komercinei veiklai vykdyti.

4.4. visi aukščiau nurodyti asmenys ir jų jgaliotieji atstovai.

4.5. sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį (punktas nr.3) PIRKĖJAS patvirtina ir garantuoja, kad remiantis taisyklių punktu nr.3 turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje. 

 

5. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

5.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e.parduotuvėje šių taisyklių ir kitose šios el.parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka bei jei atitinka taisyklių punktą nr.4

5.2. PIRKĖJAS įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. 

5.3. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Jeigu pasikeičia ar pastebima klaida PIRKĖJO užsakymo formoje pateiktuose duomenyse, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas informuoti PARDAVĖJĄ.

5.5. PIRKĖJAS jsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo paskyros prisijungimo duomenų. Jei PIRKĖJAS praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai PARDAVĖJĄ skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.6. PIRKĖJAS, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5.7. PIRKĖJAS jsipareigoja gavęs užsakytas prekes patikrinti jų kokybę per 48 valandas. Kitu atveju PARDAVĖJAS pretenzijų nepriima. 

5.8. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su e.parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma arba telefono skambučiu (laišku, faksu, elektroniniu paštu, tel.numeriu nurodytu kontaktuose) iki prekių išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

5.8.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas.

5.8.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo.

5.8.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

5.9. PIRKĖJUI informavus PARDAVĖJĄ  rašytine forma arba telefono skambučiu (laišku, faksu, elektroniniu paštu, tel.numeriu nurodytu kontaktuose) apie norą atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su e.parduotuve jau po prekių išsiuntimo - PIRKĖJAS prisiima atsakomybę ir apmoka visas išlaidas susijusias su prekių išsiuntimu ir grąžinimu PARDAVĖJUI. Šis punktas negalioja prekėms išvardintoms punkte nr. 5.8.1., 5.8.2, 5.8.3. 

 

6. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. PARDAVĖJAS įsipareigoja sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti PARDAVĖJO el.parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant ir be 

perspėjimo apriboti ar sustabdyti PIRKĖJO galimybe naudotis el.parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti PIRKĖJO paskyrą. 

6.3. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į PIRKĖJUI priklausančią asmeninę informaciją, nurodite el.parduotuvės registracijos, užsakymo formoje. 

6.4. PARDAVĖJAS įsipareigoja išsiųsti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO nurodytu adresu per pasirinktą siuntų tarnybą.

6.5. PARDAVĖJAS, informavus klientą apie susidariusias svarbias aplinkybes ir negalėdamas PIRKĖJUI išsiųsti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar panašią prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 3 d.d., jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.5. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e.parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI. 

6.6. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus "mokėti pavedimu" ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka užsakymo per 3 darbo dienas.

6.7. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs pristatymo būdą "atsiimsiu prekes adresu..." neatsiima užsakymo per 3 darbo dienas.

 

7. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

7.1. El.parduotuvéje PIRKĖJAS gali apsipirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. 

7.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS suformavęs prekių krepšelj, nurodęs teisingą pristatymo adresą, kontaktus reikalingus prekių pristatymui, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdą bei susipažinęs su Pardavėjo taisyklémis, paspaudžia mygtuką "Užsakymas suformuotas, perku", kuriuo patvirtina prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna patvirtinimą į pirkėjo nurodytą elektroninį paštą, kad užsakymas gautas. 

7.3. Prekiu kainos el. parduotuvėjes, suformuotame užsakyme ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodomos eurais. 

7.4. PIRKĖJAS atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų: 

7.4.1. Apmokėjimas naudojantis el. bankininkyste - tai išankstinis atsiskaitymas pasinaudojant PIRKĖJO naudojama el.bankininkystės sistema. 

7.4.2. Apmokėjimas paprastu bankiniu pavedimu - tai išankstinis atsiskaitymas, kai PIRKĖJAS pats savarankiškai atlieka pavedimą savo banko sistemoje pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytus PARDAVĖJO rekvizitus arba atsispausdinęs užsakymo PVM sąskaitą faktūrą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, Perlo terminalą, Lietuvos pašto skyrių ar kt. perveda pinigus j el.parduotuvės banko sąskaitą. 

7.4.3. Apmokėjimas atsiimant prekes - tai atsikaitymas, kai klientas apmoka užsakymą prekių atsiėmimo metu mūsų fizinėje parduotuvėje.

7.5. PIRKĖJAS gali atsiskaityti už prekes jų atsiėmimo metu Lietuvos pašte, įvairių siuntų tarnybų paštomatuose ar pristatymo į namus metu apie tai informavęs mus pridedant komentarą prie atliekamo užsakymo.

7.6. Jei PIRKĖJO užsakyme esančias prekes turime vietoje, sandėlyje - prekės rezervuojamos iki kol PIRKĖJAS apmokės savo užsakymą.

7.7. Jei PIRKĖJO užsakyme yra užsakomųjų prekių iš tiekėjų užsienyje - PIRKĖJAS įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant atlikęs savo užsakymą. Apmokėjus užsakymą vėliau PARDAVĖJAS negali garantuoti, kad prekių likutis tiekėjo sandėlyje nepasikeis. Šis punktas netaikomas atsiskaitymams už prekes jų atsiėmimo metu Lietuvos pašte, įvairių siuntų tarnybų paštomatuose ar pristatymo į namus metu. Užsakomųjų prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną nuo prekių apmokėjimo momento. 


8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Gavus apmokėjimą už pateiktą užsakymą prekes pradedame pakuoti ir išsiunčiame Jums per 1-2 darbo dienas nebent prekės aprašyme ar el.parduotuvėje nurodytas kitas pristatymo terminas (užsakomosios prekės, punktas nr.8.4.) Prekių išsiuntimas taip pat gai vėluoti šventiniu laikotarpiu ar padidėjus užsakymų srautui dėl paskelbtų akcijų, išpardavimų ir pan.

8.2. Prekės klientui gali būti siunčiamos atskiromis siuntomis jei užsakytos prekės viršija siuntų tarnybų nustatytus dydžius arba jei prekės yra skirtinguose tiekėjų sandėliuose.

8.3. Kiekvieną klientą apie prekių išsiuntimą informuojame elektroniniu paštu bei nurodome siuntos sekimo numerį/numerius, atsiunčiame PVM sąskaitą faktūrą.

8.4. Jei įsigijote UŽSAKOMĄ prekę jos pristatymo laikas vidutiniškai yra 5-10d.d. Užsakomų prekių nuotraukos mūsų parduotuvėje pažymėtos specialiu dėžutės/siuntinio ženklu bei tekstu SVARBU prekė yra užsakoma. Šios prekės pristatymas vidutiniškai užtruks 5-10d.d. Susipažink su pristatymo taisyklėmis.

8.4.1. Tokios prekės Jums siunčiamos iš tiekėjo sandėlio Lenkijoje ir pristatomos tiesiai į namus per siuntų tarnybą.

8.4.2. Jei atliekant užsakymą prekių krepšelyje buvo prekių ir iš mūsų sandėlio Lietuvoje,  ir užsakomų prekių iš tiekėjo sandėlio užsienyje - visas prekes Jums išsiųsime tuomet kai jos pasieks mūsų sandėlį pagal punkte nr. 8.4. nustatytą terminą. Apie visus užsakymo būsenos pasikeitimus bei siuntų sekimo numerius Jus informuosime ir atsiųsime elektroniniu paštu. 

8.4.3. Pristatymo būdą šiuo atveju renkasi PIRKĖJAS ir apie tai mus gali informuoti užsakymo pastabose arba el.paštu bei telefonu. Jei PIRKĖJAS nepasirenka norimo pristaymo būdo tai padaro PARDAVĖJAS.

8.5. PIRKĖJAS įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą (gatvė, namo numeris, gyvenvietė, kaimas, rajonas, pašto kodas) ir telefono numerį. 

8.6. Jei atlikus užsakymą ir apmokėjimą el.paštu negavote pranešimo apie įvykdytą užsakymą bei siuntos sekimo numerio arba manote, kad nurodėte neteisingus savo kontaktus, arba negavote tikslingos informacijos iš siuntų tarnybos prašome kreiptis į mus el.paštu prekesnagams@gmail.com arba telefonu.

8.7. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliota siuntų tarnybą, paštą.

8.8. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu siuntų tarnybos atstovu / kurjeriu patikrinti siuntos būklę.  

8.8.1. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo apie tai informuoti siuntų tarnybos atstovą / kurjerį ir tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

8.8.2. PIRKĖJUI pasirašius kurjerio pristatytoje sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. 

8.9. Jei PIRKĖJAS pasirinko gauti siuntą per pasirinktos siuntos tarnybos paštomatą, paštą jos atsiėmimo metu privalo apžiūrėti ar siuntos pakuotė nepažeista ir ar nepažeistas jos turinys.

8.9.1. Pastebėjęs siuntos pažeidimą PIRKĖJAS pirmiausia turi užfiksuoti pažeidimą padarydamas nuotraukas, papildomai galima įrašyti siuntos išpakavimo, pažeidimų vaizdo įrašą. Su turimais įrodymais PIRKĖJAS privalo kreiptis į paštą ar siuntų tarnybą, kurios paslaugas pasirinko bei taip pat informuoti PARDAVĖJĄ, kuris padės išspręsti problemą dėl siuntos pažeidimo bei pateiks papildomus dokumentus siuntų tarnybai, pvz. PVM sąskaitą faktūrą, kuri įrodys Jūsų siuntos vertę. Sprendimą dėl siuntos pažeidimo ir žalos atlyginimo pateiks siuntų tarnyba pagal savo vidinėse taisyklėse nurodytą terminą.

8.10. Jei siunta vėluoja pirmiausia rekomenduojame pasitikrinti siuntos būklę Jūsų pasirinktos pristatymo tarnybos puslapyje, kuriame galėsite matyti savo siuntos būseną ir įsitikinti, kad siunta Jums išsiųsta ir yra pakeliui. 

8.10.1. Jei PIRKĖJAS nesulaukia siuntos daugiau nei 4-5d.d. po išsiuntimo prašome kreiptis tiesiogiai į siuntų tarnybą. Už siuntų pristatymą atsakingi darbuotojai Jums suteiks visą informaciją apie siuntos būseną.

8.10.11. Tokioje situacijoje PIRKĖJAS taip pat turi informuoti PARDAVĖJĄ, kuris padės išspręsti problemą dėl siuntos pametimo bei pateiks papildomus dokumentus siuntų tarnybai pvz. PVM sąskaitą faktūrą, kuri įrodys Jūsų siuntos vertę ar siuntos nuotrauką. Sprendimą dėl siuntos pametimo, jos ieškojimo arba neradus jos ir žalos atlyginimo pateiks paštas ar siuntų tarnyba pagal savo vidinėse taisyklėse nurodytą terminą.

8.11. PARDAVĖJAS neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančios siuntų tarnybos kaltės. Prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas po PARDAVĖJO prekių išsiuntimo, priklausomai nuo pašto ar siuntų, kurjerių tarnybos, atliekančios prekių pristatymo paslaugą, nustatytų pristatymo terminų. PARDAVĖJAS nėra atsakingas už siuntų vėlavimą.

8.12. PARDAVĖJAS neatsako už siuntų, prekių pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančios siuntų tarnybos kaltės.

8.13. PIRKĖJUI pasirinkus pristatymą kurjeriu, vežėju svarbu pasirūpinti ir nurodyti  tikslų prekių pristatymo adresą (gatvė, namo numeris, gyvenvietė, kaimas, rajonas, pašto kodas) ir telefono numerį, kuriuo kurjeris galėtų Jus rasti ir susisiekti. Jei reikia patikslinti pristatymo adresą ar jis yra neaiškus palikite komentarą atliekant užsakymą. Jį mes perduodime kurjerių tarnybai.

8.13.1. Kurjeriui, vežėjui nepavykus užsakymo pristatyti nurodytu adresu, peradresavimas ar papildomas užsakymo pristatymas PIRKĖJUI kainuos papildomai.

8.13.2. Prieš pristatant užsakymą kurjeris, vežėjas susisiekia su gavėju užsakyme nurodytu telefono numeriu. Pasirūpinkite, kad nurodytas telefono numeris būtų įjungtas ir pasiekiamas. 

8.13.3. PIRKĖJAS įsipareigoja užsakymą priimti pats. Tuo atveju, jei PIRKĖJAS prekių pats priimti negali, o prekės pristatytomos nurodytu adresu, PIRKĖJAS neturi teisės reikšti PARDAVĖJUI pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Būkite supratingi ir neįgaliokite/nepalikite priimti prekių negalią turinčius asmenis, vaikus ar senyvo amžiaus asmenis. Pristatomos prekės svoris gali būti jiems per sunkus prireikus ją perkelti, perstumti į kitą vietą.

8.14. Jei prekių svoris yra iki 30kg, prekės dažniausiai pristatomos per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo ir PARDAVĖJO siuntos išsiuntimo datos. Prekės pristatomos kurjeriu arba paštomatais. Pristatymo būdą pasirenka PIRKĖJAS. Jei PIRKĖJAS siuntos būdo nepasirenka, tai padaro PARDAVĖJAS. Prekės pristatomos pagal pašto, siuntų tarnybos pristatymo taisykles. Dažniausiai tik darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 val. Šeštadienį, sekmadienį bei švenčių dienomis prekės nėra pristatomos. 

8.15. Jei prekių svoris yra virš 30kg, prekės pristatomos per 6-8 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo ir PARDAVĖJO siuntos išsiuntimo datos ir tik kurjerių bei vežėjų tarnybomis. Prekės pristatomos pagal siuntų tarnybos pristatymo taisykles. Dažniausiai tik darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 val. Šeštadienį, sekmadienį bei švenčių dienomis prekės nėra pristatomos. 

8.16. Tikslius siuntimo būdus, įkainius, terminus ir kitą svarbią informaciją PIRKĖJAS gali rasti informacinėje skiltyje PRISTATYMAS.

 

9. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS

9.1. Visos šioje el.parduotuvėje parduodamos prekės yra skirtos profesionaliam naudojimui. Visos šioje el.parduotuvėje parduodamos prekės yra skirtos komercinei veiklai vykdyti, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.

9.2. Garantuojame įrenginio veikimą be sutrikimų 6 arba 12 mėnesių nuo pardavimo datos. Tikslus kiekvieno prietaiso garantinis laikotarpis nurodytas garantiniame dokumente išrašytame lietuvių kalba.

9.3. PARDAVĖJAS tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos garantiniame dokumente išrašytame lietuvių kalba.

9.4. PARDAVĖJUI tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, kuri numatoma atitinkamų teisės aktų. 

9.5. Įrenginio trūkumus, defektus ir gedimus nustato prietaiso tiekėjo ar jo platintojo priskirtas servisas ar remonto meistras. Meistras arba tiekėjo specializuotas aptarnavimo ir remonto servisas atliekama prietaiso diagnostiką, nustato defektus, atlieka remontą.

9.6. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius, išryškėjusius prekės trūkumus arba defektus (kurie buvo nustatyti atlikus prietaiso diagnostiką) pašalinsime be papildomo mokesčio, pakeisime prietaisą nauju arba grąžinsime sumokėtus pinigus. 

9.7. Atlikus garantinį remontą garantijos laikotarpis nesikeičia ir nėra pratęsiamas. 

9.8. Prekė garantiniam remontui priimama tik su pirkimo dokumentais (kasos aparato čekis arba sąskaita faktūrą jei prekė pirkta el.parduotuvėje), švari, originaliame įpakavime, su visais priklausančiais dokumentais (prietaiso aprašymas lietuvių kalba, garantinija tiekėjo ir lietuvių kalba). Neturint šių garantiniam remontui reikalingų dokumentų - prietaisas garantiniam taisymui nepriimamas arba jį apmoka PIRKĖJAS.

9.9. Išardyti, ardyti, keistomis, pamestomis dalimis prietaisai arba bet kokiu kitu būdu savavališkai bandyti taisyti prietaisai garantiniam remontui nepriimami. Jei prietaiso diagnozės, taisymo metu paaiškėtų šie savavališkai atlikti trūkumai garantinį taisymą apmoka PIRKĖJAS.

9.10. PIRKĖJO savavališkai sugadinti prietaisai pvz. numesti, įskelti, netinkamai laikyti ir prižiūrėti - garantiniam remontui nepriimami. Jei prietaiso diagnozės, taisymo metu paaiškėtų šie trūkumai garantinį taisymą apmoka PIRKĖJAS.

9.11. Kiekvienos el.parduotuvéje parduodamos prekės aprašymas, techniniai duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

9.12. PARDAVĖJAS neatsako už tai, kad el.parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių prekių dydžių, formų ir spalvos dėl PIRKĖJO naudojamo vaizduoklio ypatybių. 

9.13. Garantiniam remontui prekes pristato PIRKĖJAS savo transportu ar pasirinkta kurjerių, siuntų tarnyba.

9.14. Prietaisų pristatymo išlaidas garantiniam remontui, prekių atsiėmimo iš garantinio remonto išlaidas, prekių keitimo arba grąžinimo išlaidas apmoka pats PIRKĖJAS. 

9.15. Kosmetologinių gultų ar lovų bei kitų prietaisų remontas (priklausomai nuo tiekėjo) gali būti atliekamas gamintojo ar platintojo servisuose (Lenkija, Italija ir kt.). Transportavimo išlaidos į ir iš garantinio remonto nėra kompensuojamos. Tuo pasirūpina PIRKĖJAS. 

 

10. GARANTINIS REMONTAS 

10.1. Garantinis remontas netaikomas: 

10.1.1. jei gedimas įvyko dėl instrukcijos nesilaikymo ar neteisingo prietaiso eksploatavimo

10.1.2. jei pažeistas prekės korpusas

10.1.3. jei pažeistos prekės sujungimų plombos 

10.1.4. dėl didelių elektros įtampos svyravimų elektros tinkle 

10.1.5. dėl savavališko remonto, perdirbimų ar konstrukcijos pakeitimų 

10.1.6. plastmasinėms korpuso, antgalių ir apdailos detalėms, ašims, dantračiams, dirželiams, jungiamiesiems ir maitinimo laidams, odos bei odos pakaitalo apmušalams, odos bei odos pakaitalų nusidažymo dėl kitų drabužių ar daiktų

10.1.7. diržams, tarpinėms, riebokšliams, guoliams, žarnoms, vandens žarnelėms, plautuvės dušiukui, vandens maišytuvui ir kitoms detalėms, kurių tarnavimo laikas yra ribotas

10.1.8. jei prietaiso elektrinė dalis buvo sudrėkinta, apipilta vandeniu ar kitu skysčiu 

10.1.9. prietaisas laikytas žemoje (neigiamoje) temperatūroje 

10.1.10. jei buvo naudoti kiti priedai (esantys ne pakuotėje, neoriginalūs)

10.2. Prekės garantiniam remontui pristatomos bei atsiimamos iš anksto su PARDAVĖJU suderintu adresu Lietuvoje. 

10.3. Prekes garantiniam remontui PIRKĖJAS ar jo įgaliotas fizinis asmuo, pristato ir pasiima tik savo Iėšomis. 

10.4. Atsiradusius prekės trūkumus PARDAVĖJAS šalina garantinio remonto pagalba. Naudota prekė, kuriai atsirado defektas yra tik remontuojama. Tokia prekė nėra grąžinama. Tik remontuojama. 

10.5. Kėdžių, lovų, guItų hidraulikai taikoma iki 6 mėnesių garantija. 

10.6. Kirpyklos plautuvių santechnikai taikoma 3 mėnesių garantija.

 

11. PREKIU GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS 

11.1. Parduotos prekės ar paslaugos el.parduotuvėje www.viskasnagams.lt nėra grąžinamos. Jeigu PIRKĖJUI netiko įsigyta prekė, PARDAVĖJAS gali sutikti svarstyti ją keisti, tik jeigu PIRKĖJAS pateiks raštišką prašymą el.paštu prekesnagams@gmail.com

11.2. Užsakomos prekės nėra grąžinamos.

11.3. Grąžinti prekes ne dėl atsiradusių prekės defektų ar trūkumų PIRKĖJAS gali tik tuo atveju, jei PARDAVĖJAS leidžia jam grąžinti tokias prekes patvirtinęs faktą el.paštu.

11.4. Grąžinant prekes ne dėl atsiradusių prekės defektų ar trūkumų, PIRKĖJUI grąžinami pinigai tik už prekes, atskaičius 20 procentų administracinį mokestį už užsakymo apdorojimą ir transporto išlaidas grąžinant šias prekes PARDAVĖJUI arba tiekėjui.

11.5. PIRKĖJUI grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: užpildytą laisvos formos prašymą siųskite el.paštu prekesnagams@gmail.com

Ir tik kai gausite raštišką PARDAVĖJO atsakymą galite išsiųsti grąžinamas ar keičiamas prekes PARDAVĖJO nurodytu adresu.

11.6. grąžinamos arba keičiamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

11.6.1. prekė grąžinama originalioje gamintojo pakuotėje, su visomis gamintojo etiketėmis

11.6.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nedėvėta ar kitaip naudota, nesugadinta ir nepraradusi vertės)

11.6.3. SURINKTA PREKĖ NEGALI BŪTI GRĄŽINTA

11.6.4. prekė neturi būti purvina, dėmėta ar nučiupinėta

11.7. prekių, kurios neatitinka šių reikalavimų atgal nepriimame ir pinigų negrąžiname, todėl siunčiant prekes atgal įsitikinkite, kad grąžinama prekė atitinka visus šiuos punktus

11.8. prekės, grąžinamos iš Lietuvos, turi mus pasiekti lygiai per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos klientui, kitu atveju prekių atgal nepriimame ir pinigu negrąžiname

11.9. pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami (pinigai grąžinami tik už prekes)

11.10. PIRKĖJAS, grąžinantis arba keičiantis prekes, ant grąžinamos siuntos privalo nurodyti siuntėjo adresą bei pasirūpinti, kad grąžinamos prekės pasiektų PARDAVĖJĄ jo nurodytu veiklos vykdymo adresu

11.12. už grąžinamas prekes paštomatais pinigai nėra grąžinami

11.13.už grąžinamas prekes iš trečiųjų šalių surinkimo punktus pinigai nėra grąžinami

11.14. už grąžinamas prekes į Lietuvos pašto skyrius pinigai nėra grąžinami (primename, kad Lietuvos paštas neneša siuntų į mūsų veiklos vykdymo vietą, o palieka jas skyriuose iki pareikalavimo)

11.15. pardavėjas neatsako už siuntas, kurios buvo išsiųstos PIRKĖJUI nurodžius klaidingą PARDAVĖJO adresą

11.16.pardavėjas įsipareigoja gavus Jūsų grąžinamas prekes ir apžiūrėjus jų būklę per 14 darbo dienų atlikti pinigų grąžinimą į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pavedimas apmokant už prekes

11.17.pinigai grąžinami tik banko pavedimu į PIRKĖJO banko sąskaitą

11.18. negrąžinamos prekės, būkite atidūs rinkdamiesi šias prekes:

11.18.1. apšvietimo prekės nėra grąžinamos

11.18.2. higienos pasui gauti reikalingos prekės nera grąžinamos (t.y. karšto oro sterilizatoriai, autoklavai)

11.18.3. kosmetologiniai aparatai, kombainai, grožio salonų baldai ir įranga, kirpykų baldai ir įranga nėra grąžinami

11.18.4 dezinfekciniai skysčiai ir kosmetika nėra grąžinami

11.19. pinigai už prekes yra grąžinami tik į PIRKĖJO sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pavedimas mokant už prekes užsakymometu

11.20. pinigai negrąžinami, jei pastebėta, jog prekės buvo tyčia arba dėl neatsargaus elgesio sugadintos (paveiktos aukšta temperatūra, pažeistos aštriais objektais ir t.t.)

11.21. PARDAVĖJAS turi teisę nepriimti PIRKĖJO grąžinamų prekių, jei PIRKĖJAS nesilaiko punkte nr.11 nurodytos prekių grąžinimo tvarkos

11.22. PIRKĖJUI grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, PARDAVĖJAS įsipareigoja atsiimti tokias pat nepažeistas, kokybiškas prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis

11.23. tuo atveju, kai PARDAVĖJAS neturi pakeitimui tinkamų prekių, PIRKĖJUI grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą


12. PIRKĖJO IR PARDVĖJO ATSAKOMYBĖ

12.1. PIRKĖJAS  yra visiškai atsakingas už  PIRKĖJO pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos, užsakymo formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš PIRKĖJO patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo

12.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el.parduotuve

12.3. užregistravęs savo paskyrą PIRKĖJAS atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvés naudodamasis

PIRKĖJO prisijungimo duomenimis, PARDAVĖJAS šį asmenį laiko PIRKĖJU

12.4. PARDAVĖJAS atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog PIRKĖJAS, neatsižvelgdamas į PARDAVĖJO rekomendacijas ir PIRKĖJO įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors

tokia galimybė jam buvo suteikta

12.5. PIRKĖJAS visada supažindinamas su šiomis taisyklėmis atliekant prekių užsakymą el.parduotuvėjė. PIRKĖJAS patvirtina, jog susipažino ir perskaitė šias taisykles pažymėdamas varnele teiginį - Aš perskaičiau ir sutinku su Prekių pirkimo taisyklės

12.6. PIRKĖJUI prekių užsakymo taisyklės visuomet laisvai prieinamos el.parduotuvės skiltyje - Prekių pirkimo taisyklės

12.7. jei PARDAVĖJO el.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, istaigų, organizacijų ar asmenų el.tinklalapius, PARDAVĖJAS nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinkIapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonéms bei asmenims neatstovauja

12.8. atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius

 

13. RINKODARA IR INFORMACIJA 

 

13.1. PARDAVĖJAS savo nuožiüra gali inicijuoti el.parduotuvéje įvairias akcijas

13.2. PARDAVĖJAS turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų

sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento

13.3. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos, užsakymo formoje nurodytomis susisiekimo priemonémis

13.4. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO el.parduotuvés skyriuje "Kontaktai" nurodytais telefonais ir el. pašto adresais

13.5. PARDAVĖJAS neatsako jei PIRKĖJAS negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. šios prekiu pirkimo - pardavimo Taisyklés sudarytos vadovaujantis LR jstatymais ir teisés aktais. 

14.2. visi nesutarimai, kilę dél šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai 

sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

14.3 el.parduotuvė parduoda skirtingų tiekéjų prekes, todél atsiskaitymai gali bėti vykdomi į skirtingas sąskaitas

 

WWW.VISKASNAGAMS.COM 

Telefono numeris: +37067467903

El.paštas: prekesnagams@gmail.com

 

 

 

Rašyk
Skambink