Prekių pirkimo/grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 
Šios Pirkimo - Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir Gediminas Krasauskas (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė"). 
Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

2. Pirkimo -  pardavimo sutarties sudarymas 
2.1.Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes. 
2.2.Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės 
3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. 
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma (laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose) per 3 (tris) kalendorines dienų nuo užsakymo  dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: 
3.2.1.      garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;   
3.2.2.      laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;   
3.2.3.      dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja 
4.1.PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.   
4.2.PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ - parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu. 
4.3.Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 
4.4.Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas. 
4.5.PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo -  pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės 
5.1.Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją. 
5.2.PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI. 
5.3.PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. 
5.4.PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus "mokėti pavedimu" ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 3 dienas.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja 
6.1.Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
6.2.Išsiųsti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO pasirinktu prekių pristatymo būdu, nurodytu adresu Lietuvoje per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Jei PIRKĖJAS pasirenka apmokėjimo būdą "mokėti grynais", prekės paruošiamos atsiėmimui per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. 
6.3.PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 48 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių pristatymas 
7.1.Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas. 
7.2.Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. 
7.3.Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. 
7.4.PARDAVĖJAS neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančios pašto ar siuntų tarnybos kaltės.
7.5.Prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas po išsiuntimo, priklausomai nuo pašto ar pasiuntinių tarnybos, atliekančios prekių pristatymo paslaugą, nustatytų pristatymo terminų. PARDAVĖJAS nėra atsakingas dėl siuntas pristatančių pašto ar pasiuntinių tarnybų darbo.

8. Prekių grąžinimas 
8.1.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais galiojančiais teisės aktais
8.2.Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui. 
8.3.Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta, išskyrus atvejus kai grąžinama garantiniu laikotarpiu sugedusi prekė. Jei grąžinama kosmetikos priemonė - ji turi būti nepanaudota ir neatidaryta, kitu atveju kosmetikos produktai yra negrąžinami.
8.4.Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu. Siunčiant prekes naudojantis siuntų tarnybos paslaugomis - siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.
8.5. Garantiniu laikotarpiu sugedusios prekės grąžinimas ir jo būdas turi būti suderintas su PARDAVĖJU iš anksto, kitu atveju PARDAVĖJAS pasilieka teisę kompensuoti ne visą transportavimo išlaidų dalį.
8.6.Grąžinamas prekes siųsti adresu Gediminas Krasauskas, Kybartų g.40, Kaunas LT46207

9. Garantinė priežiūra
9.1.  Garantinė apžiūra, taisymas trunka 10-30d.d. Pakaitiniai prietaisai gedimo atveju nesuteikiami.
9.2. Pardavėjui negalint suremontuoti prietaiso – pardavėjas pakeičia prietaisą analogišku arba pirkėjui grąžina už prietaisą sumokėtus pinigus.
9.3. Garantija netaikoma:
9.3.1. Lemputėms, dildžių antgaliams, tekstilės gaminiams.
9.3.2. Korpuso ir laido pažeidimams atsiradusiems dėl natūralaus nusidėvėjimo.
9.3.3. Jei prietaisas mechaniškai pažeistas arba naudotas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
9.3.4. Jei prietaisas buvo ardomas, taisomas ne mūsų garantinės priežiūros centre.
9.3.5. Nepateikus garantinio talono arba pirkimo dokumento.

10. Atsakomybė 
10.1.PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 
10.2.PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 
10.3.PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

11. Informacijos siuntimas 
11.1.PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 
11.2.PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos 
12.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
12.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti ginčai gali būti sprendžiami Elektroninėjė vartotojų ginčų sprendimo platformoje ar teismo keliu.

PRIVATUMO POLITIKA

Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, mes nerenkame sąskaitų numerių, asmens kodų ir pan. Visi šie duomenys saugomi finansinėse institucijose, kurių paslaugomis naudojotės mokėdami už prekes.

Apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje metu renkame tik prekių pristatymui būtinus duomenis: vardas, pavardė, adresas, el.pašto adresas, telefono numeris. Visi šie anketiniai duomenys renkami ir saugomi tik tam kad jums galėtume suteikti kokybiškas paslaugas, bei įvykdyti pirkimo - pardavimo sandorį. Jūsų asmens duomenys, susiję su užsakymo įvykdymu, gali būti persiųsti siuntų pristatymo tarpininkui - uždarajai akcinei bendrovei "Baltic Post" (Lietuvos paštas ir LPEXPRESS) arba "OMNIVA LT UAB" (OMNIVA terminalai) ir tvarkomi pagal jų nustatytą privatumo politiką.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu, jūsų duomenis saugosime maksimaliai 2 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Jūsų pageidavimu visi jūsų duomenys gali būti pašalinti iš mūsų sistemos bet kuriuo metu per 30d. nuo Jūsų pateikto pageidavimo.

Prekių naujienlaiškiai ir reklamos nėra siunčiamos be Jūsų asmeninio sutikimo ir patvirtinimo. 

Mes taip pat renkame ir tvarkome klientų, teikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į mus raštu, įskaitant ir el. paštu, socialiniuose tinkluose, taip pat kituose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas ir/ ar kiti duomenys, kuriuos pateikė klientas).

Mes nerenkame klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

Internetinėjė parduotuvėje taip pat naudojami slapukai, kurie padeda suteikti Jums kokybiškas paslaugas:

  • currency – išsaugoja numatytos valiutos kodą, pagal tai pirkėjui atvaizduoja prekių / paslaugų kainas atitinkama valiuta.
  • language – išsaugoja numatytos kalbos kodą, pagal kurį sekančio apsilankymo metu parduotuvę užkrauna numatyta kalba.
  • PHPSESSID – išsaugoja informaciją apie pirkėjo prisijungimą, prekių palyginimo / krepšelio, norų sąrašo duomenis, kad sekančiu apsilankymu atitinkamai būtų užkrauti reikalingi duomenys.

 

PRISTATYMAS

BENDRA INFORMACIJA

Gavus apmokėjimą už pateiktą užsakymą siuntą pradedame pakuoti ir išsiunčiame Jums per 1-2 darbo dienas. Jei siuntos nepavyksta išsiųsti per šį nurodytą terminą - klientą visada informuojame el.paštu. Taip pat kiekvieną klientą informuojame apie prekių išsiuntimą, nurodome siuntos sekimo numerį. Siuntos pristatymas, po jos išsiuntimo, priklauso nuo siuntų tarnybos darbo.

Jei siunta vėluoja pirmiausia rekomenduojame pasitikrinti siuntos būklę pasirinktos pristatymo tarnybos puslapyje, kuriame galėsite matyti savo siuntos būseną ir įsitikinti, kad siunta Jums išsiųsta ir yra pakeliui. Jei siuntos nesulaukiate daugiau nei 5d.d. po išsiuntimo prašome kreiptis tiesiogiai į mus el.paštu prekesnagams@gmail.com arba telefonu 867467903 ir mes susisieksime su siuntų pristatymo tarnyba bei išsiaiškinsime vėlavimo priežastis. 

 

PRISTATYMAS REGISTRUOTA, PIRMENYBINE LIETUVOS PAŠTO SIUNTA – 3,75 €

Lietuvos paštu prekės pristatomos per 1 - 3 darbo dienas nuo jos išsiuntimo.

Siuntos būseną galite stebėti www.post.lt interneto svetainėje.

Prekės Jums bus pristatomos į namus* arba į artimiausią Lietuvos pašto skyrių**. Apie gautą siuntą Lietuvo paštas Jus informuos sms žinute arba pranešimu, kurį rasite savo pašto dėžutėje. SVARBU: siuntą atsiimti gali tik siuntinio gavėjas pateikęs asmens dokumentą.

*jei svoris neviršija 2kg siuntinys pristatomas į namus, tačiau neradus gavėjo yra paliekamas pranešimas apie gautą siuntą su prašymu ją atsiimti artimiausiame pašto skyriuje. 

**jei svoris viršija 2kg siuntinys visuomet paliekamas pašto skyriuje.

 

PRISTATYMAS PAŠTU Į UŽSIENĮ - Europos sąjungos šalyse 14,99 € , kitose šalyse 19,99 €

Siuntos būseną galite stebėti www.post.lt interneto svetainėje.

Prekės Jums bus pristatomos į artimiausią pasirinktos šalies pašto skyrių. Apie gautą siuntą Jus informuos pasirinktos šalies pašto skyrius. Siuntos pristatymo laikas priklausys nuo Lietuvos pašto ir vietinio pašto darbo. SVARBU: siuntą atsiimti gali tik siuntinio gavėjas pateikęs asmens dokumentą.

 

PRISTATYMAS PER LPEXPRESS TERMINALĄ – 3,75€

LPEXPRESS terminalu prekės pristatomos per 1 - 2 paras nuo jos išsiuntimo.  

Siuntos būseną galite stebėti  www.lpexpress.lt  interneto svetainėje.

Apie siuntos pristatymą Jus informuos sms žinutė. 

PRISTATYMAS PER OMNIVA TERMINALĄ – 3,75€

OMNIVA terminalu prekės pristatomos per 1 - 2 paras nuo jos išsiuntimo.  

Siuntos būseną galite stebėti  www.omniva.lt interneto svetainėje.

Apie siuntos pristatymą Jus informuos sms žinutė. 

 

PRISTATYMAS PER OMNIVA KURJERĮ - 4,60 €

OMNIVA kurjeriu prekės pristatomos per 1 - 2 paras nuo jos išsiuntimo.  Siuntą kurjeris pristatys Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje.

Siuntos būseną galite stebėti  www.omniva.lt  interneto svetainėje.

Apie siuntos pristatymą Jus informuos sms žinutė. 

 

PREKES ATSIIMSITE PATYS PARDUOTUVĖJE KAUNE - nemokamas.

paruošime Jūsų išsirinktas prekes atsiėmimui tai pačiai arba sekančiai dienai ir el.paštu Jus informuosime apie prekių atsiėmimą.

 

APMOKĖJIMAS

APMOKĖJIMAS PAPRASTU BANKINIU PAVEDIMU - pasirinkus šį būdą ir pateikus užsakymą būtina atlikti bankinį pavedimą. Jį galite atlikti iš savo turimos banko sąskaitos pasinaudojus užsakymo metu pateiktais rekvizitais. Pateiktą užsakymą reikia apmokėti per 3 darbo dienas. Negavę apmokėjimo pasiliekame teisę atšaukti užsakymą, o prekes parduoti kitam pirkėjui. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalite laiku apmokėti užsakymo prašome susisiekti telefonu ar el.paštu.

BANKO REKVIZITAI

Pardavėjas : Gediminas Krasauskas

Bankas:    SWEDBANK
Banko sąskaitos numeris: LT337300010158207723

Mokėjimo paskirtyje nurodykite užsakymo numerį.

 

APMOKĖJIMAS NAUDOJANT SWEDBANK ARBA SEB E.BANKININKYSTĘ  - pasirinkus šį būdą sistema Jus automatiškai nukreips į el.banką per kurį galėsite greitai ir paprastai atlikti bankinį pavedimą.

 

MOKĖSIU ATSIIMANT PREKES - pasirinkus šį būdą užsakymą galėsite apmokėti grynaisiais atvykus į mūsų fizinę parduotuvę Kaune adresu - Varnių g. 48C, skyrius 48, Vilijampolės turgavietė.

 

Noriu apmokėti užsakymą jo atsiėmimo metu LIETUVOS PAŠTE arba TERMINALE, ką man daryti?

  • palikite mums komentarą užsakymo pateikimo metu ir prekes Jums išsiųsime norimu būdu. Arba atlikus užsakymą informuokite mus el.paštu prekesnagams@gmail.com ar telefonu 867467903
Rašyk
Skambink